ЛІТОТА

літота; ж. (гр.) один із засобів підкреслення виразності мови, побудований головним чином на применшенні якої-небудь ознаки предмета, протилежне - гіпербола. Див. також: гіпербола

Словник іншомовних слів 

T: 0.212909885 M: 1 D: 1