ЛАКОЛІТ

лаколіт; ч. (гр., яма і ...літ) геолог., форма залягання магматичних порід, застиглих у приповерхневих верствах земної кори у вигляді гриба. Іноді лаколіт виступає на поверхні як окрема гора.

Словник іншомовних слів 

ЛАКОНІЗМ →← ЛАКМУС

T: 0.107898416 M: 3 D: 3