ЛАКОНІЧНИЙ

лаконічний короткий, стисло виражений, небагатослівний, лапідарний.

Словник іншомовних слів 

ЛАКРИМАТОРИ →← ЛАКОНІЗМ

T: 0.116800841 M: 3 D: 3