ФРОНТ

фронт; ч. (фр., від лат., лоб, чоло, чільна сторона) 1. У шикуванні військ - лицьова сторона. 2. У бойовому порядку - сторона військової частини, обернена до ворога. 3. Місце, район, де відбуваються воєнні дії. 4. Перехідна зона між двома різними за властивостями масами в атмосфері. 5. спец. Передня, лицева частина чого-небудь. 6. Найбільше військове з'єднання, що діє під час війни під командуванням одного воєначальника. 7. перен. Місце, на якому одночасно виконується кілька процесів, робіт; ділянка, галузь діяльності, що охоплює одночасно різні об'єкти. 8. діал. Фасад.

Словник іншомовних слів 

ФРОНТАЛЬНІСТЬ →← ФРОНДЕР

T: 0.11355594 M: 3 D: 3