ФУНКЦІЯ

функція; ж. (лат., виконання, звершення) 1. книжн. Явище, яке залежить від іншого явища, є формою його виявлення і змінюється відповідно до його змін. 2. книжн. Робота кого-, чого-небудь, обов'язок, коло діяльності когось, чогось; повинність, місія. 3. фізіол. Специфічна діяльність організму людини, тварин, рослин, їхніх органів, тканин і клітин. 4. мат. Величина, яка змінюється зі зміною незалежної змінної величини (аргументу).

Словник іншомовних слів 

ФУНТ →← ФУНКЦІОНАЛІЗМ

T: 0.180204782 M: 3 D: 3