ІДЕАЛІЗАЦІЯ

ідеалізація; ж. (фр., від ідеал) 1. Уявлення про когось чи щось як про значно краще й досконале, ніж воно є насправді; наділення когось або чогось властивостями, що відповідають ідеалу. 2. Мислене конструювання понять про об'єкти, що не існують і не здійснені, але для яких є прообрази в реальному світі.

Словник іншомовних слів 

T: 0.22782374 M: 1 D: 1