ІДЕАЛІЗМ

ідеалізм; ч. (фр., гр., ідея) 1. Напрям у філософії, який вважає ідею, дух, свідомість первинними, а природу, буття, матерію - вторинними. 2. Схильність безкорисливо служити будь-якій ідеї, справі; відданість високим моральним ідеалам. 3. Схильність до ідеалізації дійсності.

Словник іншомовних слів 

ІДЕАЛІЗУВАТИ →← ІДЕАЛІЗАЦІЯ

T: 0.103726885 M: 3 D: 3