ІДЕОЛОГІЧНИЙ

ідеологічний той, що стосується ідеології або виражає її; І-на боротьба - боротьба ідеологій.

Словник іншомовних слів 

ІДЕОЛОГІЯ →← ІДЕОЛОГ

T: 0.09489817 M: 3 D: 3