ІДЕОЛОГІЧНИЙ

ідеологічний той, що стосується ідеології або виражає її; І-на боротьба - боротьба ідеологій.

Словник іншомовних слів 

T: 0.156753328 M: 1 D: 1