ІЗОМЕРИЗАЦІЯ

ізомеризація; ж. перетворення одного ізомеру на інший (напр., нормальний бутан від дії каталізатора ізомеризується в ізобутан).

Словник іншомовних слів 

ІЗОМЕТРІЯ →← ІЗОМЕРИ

T: 0.096847436 M: 3 D: 3