ІЗОПЛЕТИ

(гр., однаковий за чисельністю) ізолінії, що графічно відображають певну фізичну, зокрема метеорологічну, величину, як функцію двох змінних (напр., добовий або річний перебіг температури на глибині, інтенсивність сонячної радіації залежно від пори року).

Словник іншомовних слів 

ІЗОПРЕН →← ІЗОПЕРИМЕТРИЧНИЙ

T: 0.099005605 M: 3 D: 3