ІМПЛІКАЦІЯ

імплікація; ж. (лат., від тісно зв'язую) логічна операція, за допомогою якої з двох висловлювань утворюється умовне висловлювання "якщо..., то ...".

Словник іншомовних слів 

ІМПЛАНТАЦІЯ →← ІМПЕТ

T: 0.080348487 M: 3 D: 3