ІМУНОГЕНЕЗ

(імуно... і ...генез) комплекс процесів, що характеризують специфічну реакцію організму на введення антигена.

Словник іншомовних слів 

ІМУНОГЕНЕТИКА →← ІМУНО...

T: 0.10110579 M: 3 D: 3