ІМУНОПАТОЛОГІЯ

(імуно... і патологія) розділ імунології, в якому вивчають процеси, що виникають внаслідок ушкоджувальної дії на клітини і тканини організму імунологічних реакцій.

Словник іншомовних слів 

ІМУНОТЕРАПІЯ →← ІМУНОМОРФОЛОГІЯ

T: 0.077725117 M: 3 D: 3