ІНВЕСТИЦІЇ

(нім., від лат., одягаю) грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту; капітальні вкладення у розвиток виробництва чи невиробничу сферу. - валові інвестиції - чисті інвестиції Див. також: амортизація

Словник іншомовних слів 

ІНВЕСТОР →← ІНВЕСТИТУРА

T: 0.082208008 M: 3 D: 3