ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ

індивідуалізація; ж. (фр., від лат., неподільне) виділення однієї особи або особини (індивідуума) за їхніми характерними властивостями; врахування особливостей кожної одиниці при вивченні сукупності предметів чи явищ.

Словник іншомовних слів 

ІНДИВІДУАЛІЗМ →← ІНДИВІД

T: 0.095962719 M: 3 D: 3