ІНДУКТИВНИЙ

індуктивний заснований на індукції, той, що користується методом індукції; індуктивний метод - засіб дослідження, при якому від спостереження окремих фактів і явищ переходять до встановлення загальних правил і законів; індуктивний зв'язок - зв'язок між електричними колами змінного струму, що виникає при взаємодії їхніх магнітних полів; індуктивний опір - те саме, що й індуктанс; індуктивний опір в аеродинаміці - опір рухові літака, спричинюваний вільними вихорами за його крилом; І-на логіка - розділ логіки, що вивчає логічні процеси переходу від знання про одиничне й окреме до знання про загальне.

Словник іншомовних слів 

ІНДУКТОР →← ІНДУКТИВНІСТЬ

T: 0.073508756 M: 3 D: 3