ІНДУКЦІЯ

індукція; ж. (лат., наведення, збудження) 1. лог. Умовивід, при якому на підставі знання про окреме робиться висновок про загальне. 2. фіз., ел. Збудження електричного струму в магнітному полі або при зміні навколо нього магнітного поля. 3. Взаємодія між процесами збудження і гальмування у нервовій системі, коли виникнення одного з цих процесів викликає розвиток іншого, протилежного.

Словник іншомовних слів 

ІНДУЛЬГЕНЦІЯ →← ІНДУКЦІЙНИЙ

T: 0.092221788 M: 3 D: 3