ЕТИЧНИЙ РЕЛЯТИВІЗМ

методологічний принцип пізнання і тлумачення моралі, суть якого полягає в абсолютизації моменту відносності й умовності моральних норм, уявлень, ідеалів;

Словник іншомовних слів 

ЕТНІЦИЗМ →← ЕТИЧНИЙ ЕТИЧНИЙ СОЦІАЛІЗМ

T: 0.095413779 M: 3 D: 3