ІСТОРІЯ

історія; ж. (гр., оповідь про минулі події, дослідження, знання) 1. Закономірний, послідовний розвиток дійсності; зміни у дійсності, у процесі життя. 2. Процес розвитку, зміна чогось; події у житті народу; перебіг. 3. Сукупність фактів і подій минулого. 4. Наука, що вивчає хід розвитку природи, культури, знання. 5. Наука про загальний розвиток народу, країни, суспільства 6. Оповідання, розповідь про щось, когось. 7. Подія, пригода, випадок.

Словник іншомовних слів 

ІСТОРИЗМ →← ІСТОРІОСОФІЯ

T: 0.080656077 M: 3 D: 3