КОНЦЕНТРАЦІЯ

концентрація; ж. (кон... і лат., середина) 1. Зосередження, скупчення чогось в одному місці або навколо одного центра, згущення. - концентрація капіталу - концентрація виробництва 2. хім. Відносний вміст даної складової частини (компоненту) у розчині або суміші. 3. фізіол. Зосередження процесу збудження або гальмування, що раніше поширився. 4. гірн. Спосіб збагачення корисних копалин виділенням їх з породи.

Словник іншомовних слів 

КОНЦЕНТРАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА →← КОНЦЕНТРАЦІЙНИЙ ТАБІР

T: 0.082598762 M: 3 D: 3