КОНЦЕНТРАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

процес укрупнення виробництва, зосередження його на великих підприємствах.

Словник іншомовних слів 

КОНЦЕНТРАЦІЯ КАПІТАЛУ →← КОНЦЕНТРАЦІЯ

T: 0.08837768 M: 3 D: 3