КОНЦЕНТРАЦІЯ КАПІТАЛУ

збільшення розмірів капіталу нагромадженням його, тобто перетворенням частини додаткової вартості на капітал;

Словник іншомовних слів 

КОНЦЕНТРИ →← КОНЦЕНТРАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

T: 0.094100378 M: 3 D: 3