КООРДИНАТИ

(ко... і лат., упорядкований) величини, що визначають положення точки на прямій (кривій) лінії, на площині (поверхні), в просторі відносно певної системи К. Найчастіше вживають прямокутну систему К. - дві (на площині) або три (у просторі) взаємно перпендикулярні прямі, що перетинаються в одній точці і на яких вибрано додатній напрям і одиницю масштабу. Якщо з точки опустити перпендикуляри на ці прямі (осі К.), то один з них визначить абсцису, другий - ординату, а третій - аплікату точки. Див. також: абсциса, апліката, ордината

Словник іншомовних слів 

КООРДИНАТОР →← КООПТАЦІЯ

T: 0.093068507 M: 3 D: 3