Словник іншомовних слів

ШТАБСКАПІТАН

штабс-капітан; ч. (нім.) офіцерський чин у арміях деяких країн.
Ещё